مرکز آموزش کانون


معرفی مرکز آموزش

امروزه بر همگان واضح و مبرهن است که آموزش قلب تپنده هر سازمان است و فرآیند یادگیری کارمندان، مدیران و سایر افراد از این طریق صورت می گیرد.در عرصه پر رقابت امروز تنها شرکت ها و سازمان هایی حرفی برای گفتن دارند که پیوسته اطلاعات خود را در زمینه تخصصی کاریشان بروز نموده و از آخرین تغییرات علمی حوزه خود مطلع باشند و این اطلاعات را در جهت بهبود سازمان خود بکار بگیرند.

ادامه مطلب