گزیده ای از فعالیت ها:

- نویسنده کتاب زبان بدن ایرانی

- مشاورعالی موسسه مطالعات خاورمیانه

- سه دهه تجربه آموزش و تحقیق در زمینه ارتباطات غیرکلامی

- خلبان و دبیر ورزش های هوایی

- مدیر عامل و عضو هیات مدیره و مشاور بسیاری از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی

- نماینده و مشاور انجمن بازاریابی برند و تبلیغات اتحادیه اروپا

- نماینده و مشاور کانون مدیریت و مهندسی ایران

- مشاور عالی کانون روحانیت حزب اعتدال و توسعه

- مدرس و مشاور عالی مجمع عالی نخبگان

- مدرس و مشاور اسبق کارکنان معاونت راهبردی سرمایه های انسانی رئیس جمهور

- کار آفرین و منتور استارتاپها و لین استارتاپ های کشور