درباره کانون دانش آموختگان کارآفرینی


 1. آرمان های کانون

  كانون دانش آموختگان دانشكده کارآفرینی دانشگاه تهران تلاش در جهت تحقق آرمان های زیر را تعهد خود می‌داند:

  1- مركز ارتباط و پیوند میان دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران با ارائه مناسب‌ترین برنامه‌های علمی، فرهنگی و رفاهی برای اعضا و خانواده‌هایشان و حمایت مادی و معنوی از دانشكده کارآفرینی ، به نحوی كه به عنوان مؤثرترین نهاد پشتیبان دانشكده و دانش‌آموختگان آن در جامعه شناخته شود.

  2- ركن معتبر و پیش‌گام اعتلای کارآفرینان وتوسعه نظام‌ها و تشكل‌های کارآفرینی كشور

  3- كارشناس ، پیشرو و مؤثر و از اركان برجسته تصمیم‌سازی در فرایند شكوفائی صنعت

 2. رسالت کانون

  1- گرد هم آوري دانش آموختگان كارآفريني و كارآفرينان به جهت استفاده از تجربيات و تخصص آنها

  2- نقش هدايتي، نظارتي و نقادانه نسبت به طرح ها و برنامه هاي توسعه اي در زمينه كارآفريني

   

 3. اهداف کانون

  1- ساماندهی ایده های نوین
  2- پرورش خلاقیت ها و استعدادها
  3- تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی
  4- دانش محوری
  5- بهره گیری از تخصص های متفاوت در ارائه خدمات