آدرس مرکز

  • خیابان کارگر شمالی - خیابان شانزدهم ( شهید فرشی مقدم ) - دانشکده کارآفرینی - کلینیک کسب و کار - کانون دانش آموختگان کار آفرینی

  • INFO@EGCUT.COM

  • 021-77119250

  • 09354210414

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 4 + 7 =