معرفی پژوهشکده کارآفرینی


به منظور رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه کارآفرینی و کسب و کار  و نیز ارائه خدمات پژوهشی و طرح های کاربردی به جامعه، دپارتمان پژوهش کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران با نام پژوهشکده کارآفرینی تاسیس گردیده است.

 • پژوهش در زمینه های مختلف کارآفرینی و نیز تخصصها و رشته های مرتبط در جهت ارتقاء توان علمی و عملی پژوهشگران و افراد شاغل در این حوزه
 • اجرای برنامه ها و طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه کارآفرینی در کشور
 • تلاش در راستای تجاری سازی و کاربردی کردن نتایج تحقیقات و یافته ها و انتقال آن به بخش اجرایی
 • ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از توان تخصصی دانشجویان علاقه مند
 • تربیت نیروهای متعهد، متخصص و کارآمد و مورد نیاز صنعت در زمینه کارآفرینی
 • تحقیق و پژوهش در مبانی نظری و بنیادی کارآفرینی و رشته های وابسته
 • تحقیق و بررسی در زمینه دوره های مختلف کارآفرینی در مناطق مختلف کشور
 • ایجاد ارتباط و همکاری و مشارکت با سایر مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و تشکل های حرفه ای مرتبط با فعالیت های مرکز در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 • ایجاد بانک و پایگاه های اطلاعاتی مناسب به منظور ارائه خدمات پشتیبانی به محققان، متخصصان و سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط مطابق ضوابط مربوط
 • عرضه خدمات نرم افزاری روش تحقیق از قبیل Spss – Smart Pls – Amos و ...
 • ایجاد ارتباط فعال و سازنده با مراکز، مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل یا خارج از کشور از طریق گردهمایی های علمی یا اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک
 • برگزاری همایش ها و میزگردهای تخصصی و بین المللی
 • عرضه خدمات مطالعاتی به بخش های دولتی، عمومی و خصوصی در زمینه های کارآفرینی
 • تشکیل نمایشگاه از دستاورد های مختلف کارآفرینی
 • برگزاری و شرکت در مسابقات کارآفرینی و جشنواره های تخصصی مرتبط با وظایف مرکز
 • تهیه، تدوین و ترجمه آثار و نتایج تحقیقات علمی مرتبط با مسائل تخصصی به منظور ارتقای سطح دانش کارآفرینی در کشور
 • چاپ کتب و نشریات و تهیه و توزیع فیلم های آموزشی- تخصصی و عرضه آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 • بررسی، شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی گوناگون در زمینه کارآفرینی
 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب برای اجرای برنامه ها و طرحهای پژوهشی مرتبط
 • ارائه و انتشار یافته ها و نتایج تحقیقات

محل فعالیت این دپارتمان واقع در کانون دانش آموختگان کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می باشد.

به منظور استفاده از خدمات پژوهشی، فرم زیر تکمیل نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.