گزیده ای از فعالیت ها:

- دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران

- مدرس و مشاور کسب و کار

- عضو کمیته علمی جشنواره کارآفرینان برتر کشور

- داور ملی جشنواره کارآفرینان برتر کشور

- مدرس دوره های MBA دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

- مدرس دوره های BLS دانشگاه شریف

- مدرس دوره های MBA سلامت دانشگاه شهید بهشتی

- مدرس دوره های MBA ‌و DBA در دانشگاه خوارزمی

- مدرس دوره های خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه ها، کارخانه ها و سازمان ها

- مشاور بازاریابی در شرکت ها و سازمان ها

- مشاور در زمینه راه اندازی کسب و کارها

- موسس ۵ مجموعه آموزشی با رویکرد خلاقیت و کارآفرینی

- موسس کارخانه تولید استندهای محصول  The Fit