گزیده ای از فعالیت ها:

- دکترای مدیریت اجرایی 
- فوق لیسانس مهندسی صنایع
- لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
- مشاور ارشد کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران
- کارشناس شرکت مهندسین مشاوران راز ایران
- عضو هیئت مدیره شرکت سیستم های انفورماتیک کیاپرداز
- کارشناس شرکت مهندسی مشاور فرانگر
- مدیر سیستم ها و روشها و قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسی حامی سیستم
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی شبکه پژوهش بهنگام
- معاون طرح و برنامه موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان
- معاون طرح و برنامه گروه اقتصادی ماتیسا
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شتابدهنده و سرمایه گذاری خطرپذیر منش
- مدرس دوره های مربی گری کارآفرینی با الگوی ‏SIYB، KAB و EYB متعلق به سازمان بین المللی کار - ILO
- مسئول پروژه توسعه SME ها در کشور های اسلامی، ONSA، اتاق بازرگانی ایران
- عضو تیم طراحی مدل برای توانمندسازی زنان کارآفرین
- راه اندازی کمپین توانمند سازی انجمن های زنان در لابی‌گری و دفاع از حقوق اعضا
- مسئول ملی طرح بین المللی پژوهشی زنان کارآفرین و مدیر، بخش فعالیت‌های کارفرمایی در سازمان بین‌المللی کار
- عضو کارگروه تدوین سند ملی رشد فراگیر
- دبیر کمیسیون کارآفرینی طرح ملی ایجاد اشتغال و کارآفرینی زنان در وزارت صنعت معدن و تجارت
- برگزاری دوره های تربیت مربی کارآفرینی برای مددکاران بهزیستی در استان‌های مختلف
- مسئول تدوین برنامه استراتژیک مشارکت ۳۰ درصد زنان در اقتصاد پارلمان و دولت در وزارت صنایع
- توسعه کارآفرینی روستایی در روستاهای منتخب قم بانام تکرا
- مدیر پروژه طرح ملی توسعه کارآفرینی روستایی زنان در وزارت جهاد کشاورزی
و ...