گزیده ای از فعالیت ها:

- دکترای تخصصی کارآفرینی سازمانی از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

- استاد گروه کارآفرینی دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392

- دستیار آموزشی و پژوهشی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از سال 1392 تا کنون

- مدیر آموزشی بنیاد عالی نخبگان کارآفرینی ایران با حکم رییس ستاد دانشگاه تهران

- مدرس مهارت های ارتباطی مرکز مشاوره روانشناسی دانشگاه تهران

- دارای مربیگری روانشناسی مهارت های زندگی از دانشگاه تهران

- دارای مربیگری کارآفرینی از جهاد دانشگاهی تهران1390

- مولف و مترجم 30 عنوان کتاب تخصصی کارآفرینی با انتشاراتی دانشگاهی و 150 عنوان مقاله علمی

- دارای بُرد پژوهشگری برجسته 2 از شبکه پژوهشگران ایرانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

- دریافت رتبه اول در جشنواره تولیدات علمی استادان استان البرز

- داور مجلات علمی ترویجی دانشگاه های کشور و داور جشنواره نوجوان خوارزمی استان تهران

- مدرس کارآفرینی و مهارت های مدیریتی مجتمع فنی تهران در شهرداری های استان البرز

- مشاور و مدرس کارآفرینی و مهارت های شغلی کمیته امداد استان البرز

- مشاور مسیریابی شغلی و مهارت های توانمندسازی فردی در مرکز مشاوره روانشناسی مرهم

- سخنرانی در بیش از 50 کنفرانس ملی کارآفرینی و روانشناسی با دریافت تقدیرنامه و تندیس

- مدرس مهارت های روانشناسی و کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و فرهنگی سراسر کشور