گزیده ای از فعالیت ها:

- مشاور ارشد دیجیتال مارکتینگ
 -کارشناس ارشد بازاریابی دیجیتال
- مشاور و مدرس دوره های SEO
- مشاور و مدرس دوره های SEA Google Ads
- کارشناش اسبق گوگل ادز دیجی کالا
- مشاور ارشد گوگل ادز اقامت 24
- برگزارکننده بیش از 30 دوره آموزشی در سال 96
- سخنران و مجری برگزاری همایش و دوره های آموزشی
- مشاور ارشد دیجیتال مارکتینگ بسیاری از استارتاپ ها