گزیده ای از فعالیت ها:

- کارشناسی ارشد MBA از دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران

- کارشناس مهندسی صنايع (توليد صنعتی)دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

- عمده فعاليتها از مشاوره تا اجرا در شرکت دانش بنیانِ صنایع شیمی ساختمان آبادگران دارنده نشان واحد تولیدی نمونه استان از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی شامل:

  • اصلاح ساختار سازمانی وايجاد واحدهای نت ، تدارکات خريد ، انباروکنترل کيفی و تدوین روشهای اجرایی واحدها
  • برنامه ريزی وسازماندهی و پياده سازی ساختار فايو اس و اصول کايزن و TQM
  • پياده سازی برنامه ارتقا ساختار توليدو پیاده سازی مبانی NCTR برای کاهش دوره گردش عملیات و حفظ سود اور بودن تولید
  • توسعه و بهبود زيرساخت های توليد و اقدام برای ايجاد خطوط جديد ، ساخت کارخانه جديد (high tech) برای توليد محصول استراتژيک از مرحله طراحی خط ، شناسايی و انتخاب مشاور و پيمانکاران خريد خدمات و تجهيزات
  • طرح ریزی ، امکان سنجی (FS)تهیه طرح توجیهی (BP)جهت راه اندازی واحد های تولید و فروش محصولات در مقیاس کوچک در کشور های مقصد (ترکیه ، عراق و قطر)
  • پیاده سازی سیستم تولید به هنگام (JIT) و تغییر استراتژی های اقتصادی شرکت برای حفظ جایگاه مارکت لیدردر بازار و بالابردن تمایز بهای فروش محصولات در رقابت با دیگر رقبا در دوره ریاضت اقتصادی

- عمده فعاليتها از مشاوره تا اجرا در كارخانه های سيف بنا فولاد  و عمران سوله شامل:

  • طرح ريزی و ايجاد واحد صنعتی (کارخانه) توليد اسکلت فلزی ازمرحله طراحی خطوط توليد، محاسبه ظرفیت ، تهیه طرح توجیهی ،اخذ تسهیلات از بانک و مجوز های لازم از مراجع ذی صلاح از جمله شرکت شهرک های صنعتی ،تا خريد تجهيزات خط توليد ودرنهایت راه اندازی واحد تولیدی و فروش محصول  نهایی  به همراه انجام تمامی محاسبات مالی و اقتصادی جهت حصول اطمینان از سود اوری واحد تولیدی (قبل ، حین و پس از راه اندازی)
  • برنامه ريزی ، سازماندهی و ايجاد هماهنگی بين واحد های مختلف در جهت افزايش توليدو راندمان کارخانه
  • ايجاد واحد برنامه ريزی و کنترل توليد در جهت افزايش توليد وسازماندهی مجدد ساختارکنترل کیفیت
  • ايجاد واحد نگهداری تعميرات با ديدگاه پيش گيری از تعميرات و اصلاح تچهيزات مؤثر برفرآيند توليد

- مشاوره و معماری سازمانی برای شرکت آرمه فرم و پروژه های تابعه و طرح ریزی ایجاد کارخانه اسکلت فلزی آن شرکت

- مشاوره و معماری سازمانی برای شرکت سامان بيس و تاسیس واحدهای پشتیبانی وماشین آلات آن

- مشاوره و معماری و ایجاد ساختار سازمانی شرکت بناهای متقارن سنگین درتهران وپروژه های زیر مجموعه در چهار استان

- مشاوره و معماری و ایجاد ساختار سازمانی شرکت طليعه پارس ( و اخذ گواهينامه ايزو 9001-2008 )

- مشاوره در امور پياده سازی سيستم مديريت کيفيت و اخذ گواهينامه ايزو 9001-2008 شرکت بستاب بنا

- مشاوره و معماری و ایجاد ساختار سازمانی شرکت سیف بنا درپروژه های زیر مجموعه (بندر جاسک ، ساری وکاشمر)

- مشاوره جهت ارتقای زیر ساختهای تولید و افزایش بهره وری وسود آوری شرکت تولیدی کیانیان(تولید قطعات پلاستیکی )

- مشاوره درجهت بازنگری و ارتقای مبانی سازمان ، به روز رسانی استراتژی های بازاریابی و فروش ، برند سازی شرکت تولید ماهریس

- مشاوره در جهت معماری سازمانی ،ایجاد زیرساختهای سیستمی برای شرکت مشاور در صنعت دارویی (تریتا پدیده صنعت)

 

زمینه های مشاوره:

مشاوره صنعتی در حوزه های :

معماری سازمانی ، ایجاد ساختار های متناسب با نوع کسب وکار بر اساس مدل های علمی معتبر

پياده سازی سيستمهای مديريت کيفيت در زمينه های ايمنی،زيست محيطی،توليد صنعتی ، اصول فايو اس ، کايزن ، حذف مودا  در گمبا

ساختار سازی در واحد های کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه از اصول تدوين معيار پذيرش ها و استاندارد های کارخانه ای تا تدوين استانداردهای ملی  و سازماندهی ساختار های تحقیق و توسعه (R&D)

محاسبات اقتصادی ، محاسبات ظرفیت واحد های تولیدی ، تهیه طرح توجیهی و طرح ریزی واحد های تولیدی صنعتی با استفاده از مدل ها و ابزار های علمی

شرایط عمومی پیمان و مباحث حقوقی درحوزه قراردادهای خرید کالا و خدمات ، فرو ش محصولات ، قراردادهای پرسنلی و انواع بیمه های مهندسی ، مسئولیت و ...

مدیریت و کنترل پروژه های عملی تحقیقاتی تا پروژه های پایلوت ، اسکیل آپ و اجرایی از فاز صفر تا بهره بردای

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در سازمانها بارویکرد کوتاه ، میان مدت و بلند مدت با استفاده ازمدل های علمی و ابزارهای مشخص ( ACCEPT,SWOT, PEST )

شناسایی بازارهای داخلی و خارجی ، تحقیقات بازاریابی ، STP و طراحی کسب و کار براساس خروجی تحقیقات صورت گرفته با ابزارهای 5M و PQRST

شناسایی و انتخاب کالا و یا خدمات به منظور صادرات و شناسایی بازارهای مربوطه در کشورهای مقصد ، مکاتبه و بازارسازی و ...