گزیده ای از فعالیت ها:

- کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

- مدیر و موسس نخستین مرجع اینفوگرافیک فارسی

- رئیس هیات مدیره شرکت ایده پردازان به نگار قرن

- مدیر عامل شرکت فیوتک

- مدرس سازمان مدیریت صنعتی

- مشاور و مدرس دوره ها و کارگاه های اینفوگرافیک و روش های نوین دیداری سازی داده ها و اطلاعات

- عضو انجمن کسب و کارهای اینترنتی

- عضو طلایی انجمن مدیران ایران

زمینه مشاوره : اینفوگرافیک و دیداری سازی داده ها و اطلاعات، تولید و بازاریابی محتوا، فناوری اطلاعات و کسب و کار دیجیتال