گزیده ای از فعالیت ها:

- متخصص مدیریت پروژه حرفه ای

- مشاور و مدرس حوزه های دانش

- مهندس عمران مدیر ساخت

- ارائه خدمات تخصصی مدیریت پروژه حرفه ای برای برنامه ریزی و کنترل در سطح پروژه ، طرح، پورتفولیو و سازمان تجمیع دانش و تجربیات مرتبط و هماهنگی متخصصین با گرایش های مهندسی، حقوقی، ارتباطات و روانشانسی با مفهوم واحد و تصویر مورد اتفاق بر مبنای استاندارد های بین المللی PMBOK با تفکر ایجاد سیستم مدیریت پروژه هوشمند و چابک Agile