گزیده ای از فعالیت ها:

- کارشناسی ارشد مدیریت کار آفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

- کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

- 13 سال سابقه در زمینه تحقیقات بازار و توسعه بازار در فناوری‌ها و محصولات نوین

- مدیرعامل شرکت توسعه بازار سام

- موسس هایتک مانیتور و پترونومیکس

- مشاور شرکت های دانش بنیان در ستاد توسعه فناوری نانو، معاونت فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی

- همکاری با سازمان های مختلف دولتی و خصوصی در زمینه های مرتبط با بازاریابی و توسعه بازار

زمینه مشاوره:

تحقیقات بازار، برنامه ریزی ورود به بازار، قیمت گذاری محصولات جدید، برنامه ریزی بازاریابی، بازاریابی و تدوین طرح کسب و کار در حوزه فناوری های نوین و محصولات پیشرفته می باشد.