گزیده ای از فعالیت ها:

- مدیر توسعه کسب و کار اسپید

- بنیانگذار استارتاپ هاردنت

- مدرس کسب و کارهای اینترنت اشیاء
و ...