گزیده ای از فعالیت ها:

- کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

- موسس کلینیک کارآفرینی ایران

- دبیر اجرایی هفته جهانی کارآفرینی ایران

-مدیر باشگاه کارآفرینی ایران

-عضو هیأت مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

- داور رویدادهای استارتاپی

 

لینک دانلود رزومه مهندس سروش مودب

dokme sabt moshavere