Tag Archives: کتاب هفت عادت مردمان موثر

برای موفقیت در کسب و کار یکی بهترین گزینه هایی که می تواند مسیر را برای رشد و توسعه کسب و کارمان هموار کند، نشستن پای صحبت کارآفرینان و افراد موفق است . اگر چه که امروزه به لطف فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دسترسی به گزیده هایی از جملات آنها گه به صورت […]