یکی از راه های ایجاد مزیت رقابتی در مدل های کسب و کار ، انتخاب فعالیت های درست، نحوه اجرا و زمان انجام آن فعالیت می باشد که باعث می شود یک استارت آپ به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند.

برای اینکه این موضوع را بررسی کنیم، در ادامه به مواردی که مزیت رقابتی ایجاد میکنن، اشاره خواهیم کرد.

  1. کدام فعالیت ها باید اجرا شوند (انجام کارهای درست)

انتخاب صحیح فعالیت ها به کسب وکار اجازه می دهد که نه تنها ارزش بالاتری را به مشتریان خود ارائه دهد بلکه با هدایت نیروهای موجود در صنعت، خود را برای کسب درآمد از ارزش های ایجاد شده در جایگاه بهتری قرار دهد. ( آفوا، 2004،ص 175)

مدل های کسب وکار

شکل 1 – مدل های کسب وکار

  1. چگونگی انجام دادن فعالیت(درست انجام دادن کارها)

نحوه سازمان یافتن و فرآیندهای فعالیت های کسب وکارها باعث انجام فعالیت های مشابه بهتر از رقبا و سودآوری بیشتری خواهد شد و منجر به جایگاه بهتر برای بهره بردای منابعی که به ارزش مشتری تبدیل شده اند می شود. ( آفوا، 2004،ص 183)

  1. زمان اجرای فعالیت (زمان درست انجام کار)

تفاوت عملکردی ناشی از زمان اجرای فعالیت در دو کسب وکار مشابه می تواند سودآوری متفاوتی ناشی از بهره بردای کسب وکارها از مزایای پیشگامی یا پنجره فرصت در مدل کسب وکار آنها داشته باشد. ( آفوا، 2004،ص 175)

در جدول ذیل به معیارهای انتخاب فعالیت ها برای ایجاد مزیت رقابقتی اشاره شده است.

نویسنده : فاطمه دولت آبادی / کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *