بررسی چالشهای راه اندازی کسب و کار

موضوع گفتگو:

بررسی چالشهای راه اندازی کسب و کار

میهمانان :

🔼مهندس بهروز فروتن | کارآفرین ملی و بنیانگذار صنایع غذایی بهروز
🔼دکتر حسام زندحسامی | معاون توسعه اکوسیستم نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان گروه عطار
🔼دکتر رضا زعفریان | عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

میزبان :

مهندس سروش مؤدب | موسس کلینیک کارآفرینی ایران و دبیر اجرایی هفته جهانی کارآفرینی ایران

زمان :

🔼یکشنبه ۰۷ شهریورماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱

محل برگزاری:

🔸صفحه اینستاگرام هفته جهانی کارآفرینی ایران

https://www.instagram.com/gewiran/

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *