Tag Archives: باشگاه کارآفرینی ایران

برای رسیدن به موفقیت شغلی باید مهارت‌های نرم و هوش احساسی را در خود تقویت کنید. مهارت نرم، شخصیت و نحوه‌ی تعاملات اجتماعی فرد است. افرادی که به دنبال تغییری در خود نیستند نمی‌توان انتظار آینده روشنی را برای آن‌ها داشت. در ادامه، ۷ تیپ شخصیتی را معرفی می‌کنیم که چنین ویژگی‌ای دارند و هرگز […]

موسیقی می تواند تأثیر زیادی بر طرز فکر و عملکرد ذهن و یادگیری مؤثر افراد داشته باشد  اگر تا به حال زمانی که به موسیقی غمگین گوش داده اید، مشکلاتتان جلوی چشمتان رژه رفته اند ، یا تجربه کرده اید که چگونه ریتم شاد می تواند حال گرفته شما را تغییر دهد. و یا اینکه […]