Tag Archives: برگزاری رویداد

برای کارآفرین شدن در ایران بهترین گزینه برای الگوبرداری، رهبران کارآفرینی و کارآفرینانی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این مرزوبوم اقدام به ایجاد کسب‌وکار کرده‌اند، ولی متأسفانه کارآفرینان در جامعه فرصت کمی برای انتقال تجارب خوددارند. “کامیتاپ“ (دورهمی کارآفرینی) رویدادی علمی – آموزشی به‌منظور ارتباط صنعت و دانشگاه، انتقال […]