Tag Archives: جملات تاثیرگذار

جملات انگیزشی کوتاه | سخنان انگیزشی بزرگان | جمله های انگیزشی موفقیت جملات مثبت و انرژی بخش برای موفقیت در زندگی جک ما : هرگز تسلیم نشوید، امروز سخت است و فردا سخت تر، اما پس فردا روز روشنی برایتان خواهد بود. «««««»»»»» هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی. «««««»»»»» مکث کن، نفس بکش، اگر […]