Tag Archives: مدل کسب و کار

یکی از راه های ایجاد مزیت رقابتی در مدل های کسب و کار ، انتخاب فعالیت های درست، نحوه اجرا و زمان انجام آن فعالیت می باشد که باعث می شود یک استارت آپ به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند. برای اینکه این موضوع را بررسی کنیم، در ادامه به مواردی که مزیت رقابتی […]