Tag Archives: کار در خانه

آیا شما و کارکنانتان در این مدت و به دلیل کرونا دچار فرسودگی کار از راه دور شده اید؟  آیا فارغ از مزیت های احتمالی دورکاری مانند استفاده از کنفرانس های ویدئویی برای جلسات ، عدم خستگی رفت و آمد با این فرسودگی روبرو شده اید؟ برای غلبه بر فرسودگی شغلی، شرکت ها باید واقعیت […]