سالهاست که ساختار های سازمانی متاثر از الگوهای دیوان سالارانه ، ماشینی و سلسله مراتبی منبعث از برداشت خطی در قالب سازمان های وظیفه ای در بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی حاکمیت دارد .

در سمینار انسان سازمانی ، نقش انسان در توسعه سازمان و دستیابی به اهداف بسیار محدود فرض می شود و با نگاه ابزاری و وطیفه ای ، انسان در کنار سایر منابع قرار می گیرد.
سرفصل :
  • چرایی انسان سازمانی
  • نقش رفتار سازمانی در موفقیت ها
  • نقش رفتار سازمانی در رضایتمندی
  • کیستی انسان سازمانی
  • ویژگی های ذاتی
  • ویژگی های اکتسابی
  • زاویه نگاه
  • پیش زمینه فکری

مدرس : هومن رهبری  – مدرس و مشاور حوزه رفتار سازمانی

زمان : دوشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۷
ساعت : ۱۷ تا ۱۹
مکان : دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *