Tag Archives: ایران خودرو

گروهی از دانشجویان دروس تحلیل محیط کسب و کار، بازاریابی و فناوری به همراه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی، روز سه شنبه دوم خرداد 96 به بازدید از گروه صنعتی آذین خودرو مستقر در مهرشهر کرج پرداختند. در آغاز این بازدید، آقای مهندس رضا رضایی رهبرکارآفرین و بنیانگذار گروه صنعتی آذین خودرو، ضمن خوشامد […]