Tag Archives: کمپین

در نگاه اول به نظر می رسد کسب و کارهایی به نتیجه مطلوب می رسند که پشتوانه مالی زیادی دارند و  برای بازاریابی و تبلیغات هزینه های بسیار زیادی را کنار گذاشته اند. اما همیشه اینطور نیست. تبلیغات و بازاریابی اگر هدفمند و اصولی و طبق برنامه ریزی مشخصی باشد، می تواند با صرف کمترین […]

برای نوشتن طرح برگزاری یک کمپین موفق نمی توان یک بسته آماده ارائه کرد. در حقیقت کمپین ها متفاوت هستند و نمی توان مانند یک نسخه برای همه بیماری ها نمونه ای مشخص را تجویز کرد. در این مقاله نیز ما تنها به ارائه ایده ای در این زمینه بسنده خواهیم کرد.  در جستجویی ساده […]