کارگاه مدیریت زمان با تدریس مهندس داوود موسوی نسب، مدیر و مؤسس پشتیبان وردپرس،  3 آذر 98 ساعت 14 الی 16 ، همزمان با هفته جهانی کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی برگزار شد.

در ابتدای  این برنامه که با حضور جمعی از دانشجویان و علاقمندان برگزار شد، آقای داوود موسوی نسب، به بیان این موضوع پرداخت که مدیریت زمان چه چیزهایی نیست؟

در حقیقت “انجام همه کارها توسط خودمان، در کمترین زمان ممکن و به سرعت” تعریف درستی از مدیریت زمان نیست .

مدیریت زمان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﻣﺎن، ﭼﻪ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ.

مدیریت زمان

در این کارگاه ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﻮﻣﻮدورو تشریح شد و دلایل اینکه چرا گاهی کارها را شروع نمی کنیم مطرح گردید.

 تکنیک مدیریت زمان ﭘﻮﻣﻮدورو

تکنیک ﭘﻮﻣﻮدورو توسط یک پژوهشگر، کارآفرین و نویسنده به نام «فرانچسکو سیریلو» ابداع شد که با تایمری به شکل گوجه فرنگی اجرا می‌شد. او این تکنیک را برای پیگیری و پیشبرد اهداف تحصیلی‌اش در دانشگاه به کار می‌برد. تکنیک پومودورو بسیار آسان است:

«زمانی که با وظیفه‌ی بزرگی روبرو شدید، آن را به اهداف کوچک‌ و کوتاه‌مدت با زمان محدود تقسیم‌بندی کنید.»

این تمرین به مغز شما کمک می‌کند که در آن مدت کوتاه بر وظیفه‌ی مشخصی تمرکز کنید و از پرش فکری جلوگیری به عمل آید. همچنین انرژی شما به یکباره از دست نمی‌رود و بازدهی و کارایی‌تان در بالاترین سطح خود خواهد ماند.

این سیستم به‌صورت یک چرخه عمل می‌کند و با گذشت زمان متوجه بهبود عادات مغزی‌ خود می‌شوید. نتیجه‌ی وقفه‌های زمانی را نیز در تقویت انگیزه و شکوفایی خلاقیتتان می‌بینید.

مهندس موسوی با اشاره به این جمله از پیتر دراکرﺗﺎ زﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ” از  مخاطبان خواست که ارزش یک ساعت زمان خود را محاسبه کنند.

مدیریت زمان

در ادامه با اشاره به ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را بهترین راه برای از میان برداشتن دزدان زﻣﺎن معرفی کرد. و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد زﻣﺎن را معرفی و وتشریخ کرد.

در پایان با اشاره به این موضوع که وﻗﺘﯽ روي ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎً ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ. کارگاه مدیریت زمان به پایان رسید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *