” کامیتاپ (میتاپ کارآفرینی)”  به معنی دورهمی کارآفرینان است.

این سلسله نشست ها به منظور برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه، انتقال تجارب کارآفرینان بزرگ کشور، آموزش مفاهیم کارآفرینی، معرفی الگوهای موفق و فرآیند شکل گیری کسب وکارهای نوپا و تسهیل گران برای دانشجویان و علاقه مندان جامعه برگزار می شود.

برای کارآفرین شدن در ایران بهترین گزینه برای الگوبرداری، رهبران کارآفرینی و کارآفرینانی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این مرزوبوم، اقدام به ایجاد کسب‌وکار کرده‌اند، ولی متأسفانه ک/کارآفرینان در جامعه فرصت کمی برای انتقال تجارب خوددارند.

اولین برنامه کامیتاپ (میتاپ کارآفرینی) با موضوع صنایع غذایی با حضور جناب آقای مهندس بهروز فروتن و جناب آقای مهندس بابک بختیاری از سوی کانون دانش آموختگان کارآفرینی در تاریخ 24 آبان 95 برگزار شد.

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *