Tag Archives: شناسایی فرصت

چرا سال 2021 می تواند بهترین سال برای راه اندازی کسب و کار باشد؟ در اینجا سه ​​دلیل وجود دارد که باید به غریزه خود اعتماد کنید و پیگیر اجرای ایده جدید کسب و کار خود در سال 2021 شوید. سال 2020 ما را بر این داشته است تا این واقعیت را بپذیریم که بسیاری […]

کارآفرینی چیست؟ کارآفرینی : فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد. کارآفرینی عبارتسـت از فرآینـد ایجـاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها تاریخچه کارآفرینی تاریخچه کارآفرینی به یک قرن قبل بازمی‌گردد، با وجودی که حدود سیصد سال است که برخی […]