Tag Archives: کارآفرینان موفق

جملات انگیزشی کوتاه | سخنان انگیزشی بزرگان | جمله های انگیزشی موفقیت جملات مثبت و انرژی بخش برای موفقیت در زندگی جک ما : هرگز تسلیم نشوید، امروز سخت است و فردا سخت تر، اما پس فردا روز روشنی برایتان خواهد بود. «««««»»»»» هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی. «««««»»»»» مکث کن، نفس بکش، اگر […]

تفاوت بین کارآفرینی و ارزش آفرینی چیست؟  یکی از مباحثی که امروزه در گفتگوهای اکوسیستم کارآفرینی مطرح میشود، تفاوت بین کارآفرینی و ارزش آفرینی است. برخی افراد تأکید دارند که به جای کارآفرینی باید از واژه ارزش آفرینی استفاده کرد. در این مقاله با مرور مسیر کارآفرینی، کارآفرینان بزرگ به به این موضوع خواهیم پرداخت.  […]

سخنران پادکست شماره 5 ( نگرش مثبت ): دکتر علی عبدی جمایران  دانش آموخته دکترای مدیریت کارآفرینی از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مربی حرفه ای کارآفرینی و توسعه کسب و کار است و به ارائه اطلاعات تخصصی و کاربردی مفاهیم و عناصر کلیدی تشکیل دهنده کارآفرینی خواهد پرداخت. توضیح پادکست در این پادکست دکتر […]